home back

เซียมซีเสี่ยงทายโปรแกรมนี้เราเขียนขึ้นมา เพื่อความสนุกสนาน เท่านั้น และเราต้องการให้ท่านผู้อ่านได้พึงตระหนักเสมอว่า ดวงชะตาชีวิตของแต่ละคนนั้น ไม่สามารถบรรยายได้ด้วยกระดาษแผ่นเดียว และแนวทางการดำเนินชีวิต ไม่ได้มีอยู่แค่กระดาษเพียงไม่กี่ใบ ที่ติดอยู่บนกระดาน ดังนั้น การไปวัดแต่ละครั้งของท่านนั้น ท่านไม่จำเป็นเลยที่จะต้องไปเสี่ยงเซียมซี เพื่อขอคำชี้แนะ แนวทางดำเนินชีวิต จากการเสี่ยงจับเซียมซี ฯลฯ

ท่านใดที่ใช้ธรรมะ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยว และนำทางเดินชีวิตแล้วไซร้ หนทางจะสดใส และเป็นวิธีที่ถูกต้องที่สุด

คำทำนายต่างๆ นั้น ได้นำมาจากวัดจริงๆ เรื่องบางอย่าง อาจจะบังเอิญ ไปตรงกับเหตุการณ์ปัจจุบันของท่านบ้าง แต่กรุณาอย่าไปยึดถือ ใครจับได้ใบไหนก็ใบนั้น ดีบ้าง ไม่ดีบ้าง แต่แท้ที่จริงแล้ว ตัวท่านเองเป็นผู้ลิขิตชีวิตตัวเองอย่างแท้จริงต่างหาก ไม่ใช่เศษกระดาษ หรือจากการสุ่มของคอมพิวเตอร์ กรุณาอย่าถือเป็นเรื่องจริงจัง

>> หากท่านพร้อมแล้ว ลองกดที่นี่ได้เลย <<

หมายเหตุ ท่านกดขอคำทำนายได้คนละครั้งเดียว
 
home back
กลับหน้าศาลา